ซัมซุง กาแลคซี

  • Posted on
  • ไม่มีความเห็น

Эта страница в последний раз была отредактирована 16 февраля 2015 в 00:ซัมซุง กาแลคซี. Викисклад — централизованное хранилище для свободных файлов, используемых в проектах Викимедиа. Remember not all content there is in general free, see Commons:Fair use for more. Этот шаблон не указывает на правовой статус данной работы.

Это изображение или изображённый на нём текст состоит только из простых геометрических форм и текста. Это произведение содержит материал, который может быть субъектом законов о товарных знаках в одной или нескольких юрисдикциях. S II from Samsung Galaxy S II logo. S from Samsung Galaxy S logo. S III from Samsung Galaxy S III logo.

Использование Samsung Galaxy S II logo. Метаданные Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению. Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3. Викисклад — централизованное хранилище для свободных файлов, используемых в проектах Викимедиа.

Это изображение или изображённый на нём текст состоит только из простых геометрических форм и текста. Это произведение содержит материал, который может быть субъектом законов о товарных знаках в одной или нескольких юрисдикциях. Этот шаблон не указывает на правовой статус данной работы. Метаданные Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Бул файл Wikimedia Commons -дан жана башка долбоорлордо пайдаланылышы мүмкүн. Төмөндө анын файлды сыпаттоо барагынан сыпаттамасы көрсөтүлгөн. Это изображение или изображённый на нём текст состоит только из простых геометрических форм и текста. This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required.

Метамаалыматтар Бул файл адатта санарип камера же сканнер кошуучу маалыматтарды камтыйт. Эгерде файл баштапкы абалынан өзгөртүлсө, анда анын кээ бир сыпаттары толук чагылдырылбашы мүмкүн. Content is available under CC BY-SA 3. Commons ашық лицензиялы медиа файл қоры. This media file is missing evidence of permission. It may have an author and a source, but there is no proof that the author agreed to license the file under the given license. This media file has been nominated for deletion since 21 наурыз 2019.

To discuss it, please visit the nomination page. Do not remove this tag until the deletion nomination is closed. Additionally, you may want to check for Wikimedia projects that use this item and then remove or, if possible, replace with a superior item. Note: This template is for requests that may require discussion in order to be deleted. A vector drawing of the Samsung Galaxy S4 in white.

Eine SVG-Vektorgrafik vom weißen Galaxy S4. Бұл файл Creative Commons Attribution-Share Alike 3. Егер осы файл негізгі күйінен өзгертілген болса кейбір егжей-тегжейлері өзгертілген файлға лайық болмас. 0 лицензиясы аясында жетімді басқа жағдайда белгіленеді. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus.

Подкатегории В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2. Файлы в категории Samsung Galaxy S8 Показано 33 файла из 33, находящихся в данной категории. Gold, Galaxy S7 edge in Gold, Galaxy S8 in Orchid Grey-2. Samsung Unpacked 2017 Galaxy S8 Launch Event.

About Author